Hotel Kristına zakwaterowanie Špindlerùv Mlın

 

Špindlerùv Mlın i Hotel Kristına w zimie

W okresie zimowym mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ zaœnie¿one szczyty Karkonoszy, zw³aszcza Luèní horê, Koøí grzbiety. Sportowcy skorzystaj¹ z pobliskiego stoku narciarskiego na terenie obiektu Svatı Petr (Špindlerùv Mlın), który jest oddalony o 800 m, lub ze stoku Špindlerùv Mlın, który jest oddalony o 300 m. Obiekt Medvìdín jest oddalony o 2 km. Do obiektów sportowych jeŸdzi skibus. Przystanek jest bezpoœrednio przy hotelu Martin.

W miesi¹cach zimowych do naszych obiektów prowadzi zawsze odœnie¿ona i przejezdna droga, do Pañstwa dypozycji oddajemy odœnie¿one parkingi przed ka¿dym obiektem. Hotel Kristına i Hotel Martin Špindlerùv Mlın s¹ oddalone od centrum Špindlerovego Mlına o 15 minut w tempie spacerowym. W okresie letnim i zimowym mo¿na skorzystaæ ze skibusu. W Špindlerovym Mlınie znajduje siê wiele atrakcji dla mi³oœników narciarstwa, turystyki czy kolarstwa.

Pokoje hotelu Kristına, Špindlerùv Mlın

  • 10 pokoi dwuosobowych, z mo¿liwoœci¹ dostawki
  • 1 pokój trzyosobowy
  • apartament prezydencki

Wszystkie pokoje maj¹ w³asne zaplecze socjalne, prysznic i WC, telewizor z odbiornikiem satelitarnym, telefon, radio, minibar i balkon.

-2°C hotel Špindlerùv Mlın - Poèasí dnes

-2°C hotel Špindlerùv Mlın - Poèasí zítra

 

jazyk / language

Hotel Martin a Hotel Kristına v Špindlerovì Mlınì hodnocení